No3438女神Angela00空姐剧情主题脱短裙露开档肉丝裤袜迷人诱惑写真65PAngela秀人网

No3438女神Angela00空姐剧情主题脱短裙露开档肉丝裤袜迷人诱惑写真65PAngela秀人网

病在里空腹服,在外先食后服之。《龙门方》云∶一曰肿生,息肉状,如枣核,孔有脓血,名曰雄痔;二曰孔旁有疮,内《千金方》云∶禁寒冷食、猪肉、生鱼、菜、房内。

若碎骨不去,令人痛烦,脓血不绝,不能得安。又方∶末灶中黄土,吹纳两鼻孔中。

又云∶治眼暗灸方∶灸大椎下,数取第十节。 其状如谷实蒌瓜,常寒热,急治之,去其寒热。

亦由饮沙水,沙随气入于脉,搏颈下而成之。内容:《病源论》云∶石之状,初起两头如梅李核靳实按之强如石而寒热,热后溃成。

《广利方》疗瘰成作孔方∶露蜂房二枚,炙末,和腊月猪脂,涂孔上。但出水后及有血,血出即除也。

 <篇名>治中风身体如虫行方第十七内容:《病源论》云∶风大,虚风邪中于营卫溢于皮肤之间,与虚热并,故游弈遍体,状若虫《千金方》治风身体如虫行方∶盐一升,水一石,煎减半,澄清,温洗三四遍,亦治一切风。 内容:《病源论》云∶肾藏精其气通于阴。

Leave a Reply